برچسب‌ "عمل وازكتومي"

علل شايع ِ مشكلات بارداري در مردان

حاملگی اسپرم مقاربت واريكوسل باروري درصد كمي از مردان با مشكل انسداد در مجاري دافع خود مواجه اند كه مانع رسيدن اسپرم به مايع مني…