آموزش طریقه غسل جنابت همراه با عکس (انواع غسل)

آموزش غسل جنابت

طریقه غسل جنابت

آموزش غسل جنابت به‌ صورت تصویری در قسمت آموزشی تالاب را مشاهده نمایید. نکات مفید و مهم درباره غسل را بخوانید و حتماً بعد از ان شرایط لازم غسل جنابت را فراموش نکنید.

 

امام صادق علیه السلام :

وقتی کـه مومن با همسرش نزدیکی و غسل جنابت میکند، شیطان بـه گریه میوفتد و می‌گوید : اي وای این بنده از پروردگارش اطاعت نموده و گناهانش بخشیده شده اسـت

 

طریقه غسل جنابت به روش ترتیبی

بعد از تمیز کردن بدن و برطرف کردن نجاست بـه سراغ غسل کردن میرویم.

 

طریقه غسل ترتیبی «جنابت یا غیر جنابت» بـه این شرح اسـت:

 

آموزش طریقه غسل جنابت همراه با عکس (انواع غسل)

نیت

لازم نیست برای نیت کردن لفظی بـه زبان بیاورید، بلکه همین ‏قدر کـه قلباً بدانید براى چه کارى بـه حمام آمده‏اید و نیت تان از غسل، انجام چه غسلی اسـت کفایت مى‏کند. حتی میتوانید یک غسل انجام دهید اما نیت چند غسل را بکنید. مثلاً اگر روز جمعه جنب شده بودید میتوانید غسل جنابت و جمعه را یک جا انجام دهید.

 

1-شستن سر و گردن

2- بعد از نیت، سر و گردن را بـه قصد غسل بشویید.

3- شستن طرف راست و چپ بدن

 

دراین مرحله تمام طرف راست بدن تا کف پا و سپس تمام طرف چپ را بشویید. برای ان کـه خاطرجمعی پیدا کنیم کـه تمام طرف راست شسته شده اسـت کمی از نیمه چپ را بـه همراه طرف راست و کمی از نیمه راست را بـه همراه نیمه چپ بدن بشویید.

آموزش طریقه غسل جنابت همراه با عکس (انواع غسل)

طریقه غسل جنابت به روش ارتماسی

در غسل ارتماسی بعد از تمیز کردن بدن و تطهیر ان از نجاست، باید بعد از نیت یک مرتبه در آب فرو بروید بـه طوری کـه آب همه ی بدن را دریک زمان فرا گیرد. اگر لباس زیر «مثل شورت» پوشیده اید، قسمت هایي کـه بـه بدن چسبیده «مثل دور کمر» را باید ازبدن دور کنید تا آب هم زمان بـه زیر ان هم برسد. همچنین کف پاها را هم باید بـه نیت غسل هم زمان با سایر نقاط بدن شست.

 

گفتنی اسـت غسل ارتماسی باید حتماً در استخر و حوض و مانند ان باشد بنابر این زیر دوش حمام یا با شیلنگ آب نمی‌توان غسل ارتماسی انجام داد.

لازم بـه یادآوری اسـت کـه اگر امکان غسل برای انسان وجود نداشت باید بـه جای ان تیمم بدل از غسل جنابت بکند.

 

انسان چه زمانی جنب می شود؟

انسان بـه یکی از دو صورت زیر جنب میشود:

 

1. جماع «آمیزش»:

اگر انسان جماع کند و بـه اندازه ختنه‌گاه و یا بیشتر داخل شود انسان جنب خواهد بودو باید غسل جنابت کند. دراین حالت چه زن باشد و چه مرد، جماع از جلو باشد یا از عقب، فرد بالغ باشد یا نابالغ و حتی اگر مایع منی خارج نشود غسل کردن واجب اسـت.

 

2. بیرون آمدن منی:

بیرون آمدن منی چه در خواب باشد «بـه خروج منی در حالت خواب احتلام می‌گویند» یا در بیداری، مقدارش کم باشد یا زیاد، خروجش با شهوت باشد یا بدون شهوت و با اختیار باشد یا بی اختیار انسان را جنب خواهد کرد «خروج منی با اختیار را استمنا می‌گویند کـه یکی از گناهان کبیره می باشد». البته باید یقین پیدا کنیم کـه مایع خارج شده منی اسـت. مایع منی مشخصه هایي دارد کـه در موارد تردید بـه شناختن ان کمک میکند. مایعی کـه یکی از خصوصیات زیر را داشته باشد حتماً مایع منی اسـت:

 

با شهوت بیرون بیاید.

هنگام بیرون آمدن جهندگی دارد.

بعد از بیرون آمدن، بدن سست شود.

 

وقتی کـه غسل جنابت میکنیم برای نماز خواندن نیازی بـه وضو گرفتن نیست اما اگر شخص، مردی مریض و یا زن باشد، همین مقدار کـه ان آب با شهوت بیرون آمده باشد، در جنابت او کافی اسـت و بودن ان دو علامت دیگر لازم نیست، ولی بهتر اسـت کـه مرد مریض و زن «بـه خصوص زن» علاوه بر غسل، وضو هم بگیرند.

 

بـه طور کلی اگر سه علامت تشخیص منی قابل تشخیص نبود، بهتر اسـت علاوه بر غسل، اگر قبلاً وضو نداشته وضو هم گرفته شود.

 

آموزش طریقه غسل جنابت همراه با عکس (انواع غسل)

 

غسل جنابت چه زمانی واجب می شود؟

در پاسخ بـه این سوال کـه غسل جنابت چه زمانی واجب می شود باید گفت غسل جنابت بـه خودی خود واجب نیست اما برای انجام کارهایی کـه شرط آن ها داشتن طهارت اسـت، مانند: نماز، داخل شدن مسجد، دست زدن بـه خط قرآن و… غسل جنابت واجب می شود.

 

جنابت در زنان چگونه است؟

طبق نظر اکثر فقها جنابت در زنان هم زمان با رطوبتی کـه از زن ها خارج در حالت ارگاسم «اوج لذت جنسی» خارج می شود رخ میدهد و این رطوبت در حکم منی اسـت و باید غسل جنابت کند. بنابر این واجب اسـت بعد از هر مقاربت و نزدیکی، زن و مرد غسل جنابت انجام دهند؛ چه از آن ها منی خارج شده باشد یا نشده باشد.

ارسال دیدگاه