حیات وحش، تلاش مرگبار یوزپلنگ در شکار/حمله شیر برای شکار گوزن یالدار