حیات وحش، ورود شیرها به قلمرو یوزپلنگ ها / حمله شیر برای شکار