روح بلند رئیس جمهور مجاهد و خستگی ناپذیر شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران و همراهان انقلابی ایشان به ملکوت اعلی پیوست

شهادت رئیس جمهور و همراهانش در حادثه سقوط هلیکوپتر

ارسال دیدگاه