ویدئویی تلخ از حادثه ریزش ساختمان در آبادان . پدری در جست‌وجوی محل درمان برای فرزندش