چگونه همسرمان همیشه آماده زناشویی باشد ؟ + فیلم

چگونه همسرمان همیشه آماده زناشویی باشد ؟ + فیلم

چگونه همسرمان همیشه آماده زناشویی باشد ؟

در طول تاریخ همواره مردان در حین انجام رابطه جنسی به دنبال حس قدرت طلبی و اینکه در رابطه جنسی غالب بر جنس مخالف و زن باشند امری واقعی و اثبات شده است اما زنان برعکس بنا به ساختار روانی فیزیولوژیک و فکریشان موجوداتی هستند که نیاز به تامین امنیت و احساس آرامش هستند لذا 20 تحریک کننده جنسی زیر عمدتا در همین راستا عمل می‌کنند و با دادن احساس امنیتی پایدار موجب این می‌شوند که زن از حالت تدافعی در رابطه جنسی بیرون بی آید و به نقطه ای برسد که مطلوب اکثر مردان تلقی می‌شود و این همان جایی است که هم مرد با احساس فرمان فرمایی رابطه جنسی به لذت جنسی می‌رسد و هم زن با احساس امنیت در رابطه جنسی به اوج نقطه لذت جنسی‌اش نزدیک می‌شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.