کشش اسب ترکمن

کشش اسب ترکمن

کشش اسب ترکمن Horse mating کلیپی از جفت گیری اسبها با چند فیلم جفت گیری اسب های ترکمن و جفکری اسب مسابقه ای و جفتگیری اسب های عرب و بلژیکی و فیلم اسب ها با جفت اسب ماده را در تیک میک ببینید.

 

در حالی كه اسبداران تركمن خراسان شمالی سیلمی های خود را برای فصل جفت گیری (كشش) آماده می كنند، عده ای با اغراض خاص در مركز كشور، سعی دارند خلوص سیلمی های تركمن را زیر سئوال ببرند.

به گزارش ایرنا، برخی از اسبداران تركمن خراسان شمالی بر این باورند كه عده ای دلال اسب در پایتخت، بنا به انگیزه هایی، تلاش می كنند با ایجاد فضای تبلیغاتی، اصالت اسب تركمن این استان را زیر سئوال برده و در بكارت این نژاد ایجاد شبهه كنند.
این در حالی است كه خلوص اسبان تركمن خراسان شمالی، مورد تایید شورای تبارنامه وزارت جهاد كشاورزی است و علاوه بر آن فدراسیون سواركاری به عنوان پیمانكار اجرای آزمایش های ژنومیك و ژنوتایپینگ، خلوص اسبان تركمن خراسان شمالی را تایید كرده است.
حمله و فعالیت های تخریبی علیه سیلمی های تركمن خراسان شمالی، از سال گذشته آغاز شده كه اكنون شدت گرفته است.
تولید سیلمی برای انجام كشش، یكی از منابع درآمدی مالكان اسب است و شبهه افكنی ها در باره خلوص این نژاد، بسترهای اقتصادی فعالیت در این صنعت را تحت الشعاع قرار می دهد و از این رو سبب نگرانی اسبداران شده است.
این در شرایطی است كه اكنون، فصل جفت گیری و آماده شدن مادیان ها برای زادآوری است و اسبداران خراسان شمالی سیلمی های خود را برای كشش، در اختیار مادیان داران كشور می گذارند.
البته اسبداران خراسان شمالی با اطمینان از اصالت نژاد اسب خود، تسلیم این فعالیت های تخریبگرانه نشده و با اقامه شكایت تلاش دارند تا از طریق دستگاه قضا، مشكل را پیگیری و حل كرده و این شبهات را از دامن صنعت اسب این خطه بزدایند.

* درز اطلاعات ناقص و محرمانه از فدراسیون سواركاری
مشاور رئیس سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی در امور اسب تركمن می گوید: افرادی از یك سال پیش، تبلیغاتی را در فضای مجازی علیه اسب تركمن این استان به راه انداخته و درصدد زیر سئوال بردن خلوص این گونه هستند.
حسین معظمی با بیان اینكه این افراد در این فعالیت های تبلیغی و تخریبی، به اطلاعاتی مخدوش و در عین حال محرمانه در فدراسیون سواركاری استناد می كنند، گفت: اینكه این افراد چگونه به این اسناد كه به یقین محرمانه است دست یافته اند برای ما جای سئوال است و فدراسیون حق ندارد اطلاعات اسبان و پرونده هایی را كه محرمانه است در اختیار هر فردی قرار دهد.
وی گفت: به نظر می رسد بخشی از اطلاعات اسبان خراسان شمالی كه در فدراسیون سواركاری نگهداری می شود، به صورت ناقص به دست این افراد رسیده و یا تنها از اطلاعاتی استفاده شده كه می توانسته به نفع آنان بوده و برای تخریب به كار رود و حال آنكه در صورت در كنار هم قرار دادن مستندات، اصالت اسبان خراسان شمالی تایید می شود.
این تولیدكننده اسب اصیل تركمن در خراسان شمالی افزود: كمیته مالكان فدراسیون سواركاری كه از طرف ریاست فدراسیون سواركاری منصوب می شود، جایگاه ورود به موضوع خلوص اسب های تركمن را نداشته و به عنوان كمیته مالكان می تواند موارد مد نظر خود را از طریق شورای تبارنامه جهاد كشاورزی و مركز اصلاح نژاد پیگیری كند.
معظمی افزود: این كمیته باید بجد از دخالت در موضوع خلوص اسبان و تصمیم سازی در آن اجتناب كند.
وی اظهار داشت: ورود كمیته مالكان به موضوع خلوص اسب های خراسان شمالی در حالی صورت گرفته كه برخی از این افراد مالك اسب نیستند و تنها در زمینه خرید و فروش اسب فعالیت دارند.
مشاور رئیس سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی در امور اسب تركمن تاكید كرد: البته اطلاعاتی كه برای ایجاد شبهه بدان استناد می شود، كاملا گزینشی بوده و با غرض ورزی خاصی از انعكاس تمام واقعیت امتناع شده كه به هیچ عنوان با واقعیت سازگار نیست.
وی با بیان اینكه دستیابی به اطلاعات پرونده های فدراسیون سواركاری، نباید برای همه افراد میسر باشد؛ افزود: سوء استفاده برخی از این اطلاعات ابتر، كه البته صحت هم ندارد، دستمایه تخریب اسب اصیل تركمن خراسان شمالی شده است.
این تولیدكننده اسب اصیل تركمن در خراسان شمالی گفت: هجمه به خلوص اسب تركمن خراسان شمالی در ماه های اخیر روندی فزونی به خود گرفته است.
وی افزود: این فصل، فصل جفت گیری و آماده شدن مادیان ها برای زادآوری است. اسبداران خراسان شمالی و سایر نقاط كشور، سیلمی های خود را برای كشش، در اختیار مادیان داران می گذارند و این امر یكی از راه های كسب درآمد برای مالكان سیلمی ها است.
وی گفت: اكنون چند سر سیلمی تركمن خالص خراسان شمالی به استان گلستان منتقل شده تا اسبدارانی كه از سراسر كشور مراجعه می كنند، از آنها برای كشش مادیان های خود استفاده كنند.
وی با رد شبهات طرح شده در مورد خلوص اسب تركمن خراسان شمالی، اظهار داشت: آزمایش های ژنومیك كه در خارج از كشور انجام شده، حاكی از خالص بودن نژاد اسب تركمن این خطه است.
مشاور رئیس سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی در امور اسب تركمن تصریح كرد: اسبداران خراسان شمالی شكواییه ای نیز تنظیم كرده و در حال پیگیری آن از طریق دستگاه قضا برای حل این مشكل هستند.

* برچسب ناخالصی به سیلمی های استان نمی چسبد
رئیس هیات سواركاری بجنورد هم در این باره گفت: یك مافیایی در زمینه اقتصاد اسب تركمن شكل گرفته كه با حركتی تهاجمی درصدد تخریب صنعت اسب خراسان شمالی است.
علی آرزومند اظهار داشت: چند نفر در تهران با تبلیغات علیه اسب تركمن خراسان شمالی، تلاش دارند خلوص این نژاد را زیر سئوال ببرند.
وی افزود: این افراد در تبلیغات منفی، به اسناد معاونت فنی فدراسیون سواركاری استناد می كنند و حال آنكه این اطلاعات درست نیست و به نظر می رسد در آن دست برده شده است.
وی اظهار داشت: آنچه در پرونده های اسبان تركمن خراسان شمالی درج شده، نتایج آزمایش هایی است كه در خارج كشور توسط فدراسیون انجام شده است و خلوص اسبان ما تایید شده است.
رئیس هیات سواركاری بجنورد گفت: كشش اسب، نوعی سرمایه گذاری است و شبهه افكنی در زمینه خلوص اسبان تركمن استان خراسان شمالی، می تواند به تردید مادیان داران منجر شود.
آرزومند با بیان اینكه برای اسب وی در سال 92 شناسنامه ژنتیكی صادر شده، گفت: حال جای سئوال است كه پس از 5 سال چگونه خلوص این اسب رد می شود؟
وی تصریح كرد: برای دریافت این شناسنامه آزمایشهای دی.ان.ای و ژنومیك بر روی اسب انجام و تمام فرآیندها برای تایید خلوص طی شده است اما اكنون در تبلیغات منفی اعلام می شود كه این سیلمی خالص نیست.
رئیس هیات سواركاری بجنورد خاطرنشان كرد: ما به قوه قضائیه شكایت می بریم و امیدواریم با حمایت مسئولان استان بتوانیم از این سرمایه ژنتیكی منطقه صیانت كنیم.

* موضوع در دست پیگیری است
رئیس هیات سواركاری خراسان شمالی هم با اشاره به فعالیت برخی از افراد برای تخریب و شبهه افكنی در زمینه خلوص اسبان تركمن این استان گفت: این موضوع از طریق دستگاه قضا در دست پیگیری است.
علی مباركی اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد برای به مخاطره انداختن بسترهای اقتصادی اسبداران این استان، دست به تخریب خلوص اسبان تركمن زده اند.
وی افزود: در فضای مجازی هم شاهد فعالیت تخریبی و هجوم افراد به اسبان تركمن این استان هستیم و این افراد تلاش دارند تا با استناد به مداركی البته غیرواقع، خلوص اسبان ما را زیر سئوال ببرند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی با اشاره به پیگیری های هیات سواركاری و جهاد كشاورزی استان برای صدور شناسنامه اسبان تركمن گفت: اسبانی كه مورد حمله این افراد هستند، دارای شناسنامه بوده و این بدان معناست كه خلوص آنها بر اساس نتایج آزمایش های دی.ان.ای در خارج از كشور، تایید شده است.
وی افزود: اسبان مراحل آزمایش های ژنوتایپینگ و ژنومیك را گذرانده اند و از نظر شورای تبارنامه، فدراسیون سواركاری و نیز جهاد كشاورزی، مورد تایید بوده و خالص هستند.
مباركی گفت: البته من نیز به عنوان رئیس هیات سواركاری خراسان شمالی، در معرض اتهام هستم كه تاییدیه خلوص اسبان تركمن این استان با تقلب صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: این در حالی است كه تمام مراحل و اقدامات انجام شده برای انجام آزمایش های ژنتیك و ژنومیك اسبان و سیلمی های استان بر اساس قانون بوده و زیر نظر فدراسیون سواركاری و وزارت جهاد كشاورزی بوده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی افزود: در این استان یكهزار سر اسب تركمن نگهداری و پرورش داده می شود كه از این تعداد خلوص 985 سر اسب تایید شده است.
وی اظهار داشت: آزمایش های ژنومیك بر روی قریب به اتفاق اسبان استان انجام شده است و تنها كره های تازه متولد شده این روند را طی نكرده اند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی گفت: تولید سیلمی به منظور انجام كشش اسب، یك اقدام اقتصادی و سرمایه گذاری است و اكنون افرادی با شبهه افكنی در زمینه خلوص این سیلمی ها، تلاش دارند اقتصاد اسبداران استان را فلج كنند.

*استانداری از اسبداران حمایت می كند
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی هم در این باره گفت: چند نفر در تهران، در فضای تبلیغاتی منفی تلاش دارند تا در اصالت اسبان تركمن این استان تشكیك كنند.
محمدرضا موفق یساقی اظهار داشت: این افراد با ایجاد شبهه در اصیل بودن سیلمی های خراسان شمالی، تلاش دارند اسبان تركمن را از نژاد «دخون» معرفی كنند.
وی افزود: ایجاد شبهه در اصالت اسبان تركمن، در حالی است كه آزمایش های ژنوتایپینگ و ژنومیك بر روی اسبان تركمن استان در لابراتوارهای رسمی آلمان انجام شده و اصالت این اسبان تركمن تایید شده است.
موفق اظهار داشت: علاوه بر آن، جهاد كشاورزی هم در اقدامی دیگر، نمونه خون اسبان را در كشوری دیگر، به آزمایش گذاشته و نتایج آن، اصیل بودن اسبان تركمن این استان را به اثبات رسانده است.
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی تاكید كرد: در عمل، اصالت اسبان تركمن استان هیچ مشكلی ندارد و كاملا تایید شده است.
وی گفت: اسبداران شكایتی را علیه كسانی كه فضاسازی منفی به راه انداخته اند، تنظیم كرده و در این مسیر، استانداری خراسان شمالی هم از منافع مشروع اسبداران و پرورش دهندگان اسب تركمن حمایت می كند.
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با بیان اینكه این اقدام تخریبی می تواند آسیب عمده ای به اقتصاد صنعت اسب وارد آورد، گفت: اسبداران برای احقاق حق خود باید با اقامه شكایت از طریق دستگاه قضا اقدام كنند و استانداری هم از منافع فعالان این صنعت حمایت خواهد كرد.

* اسناد اسبها از فدراسیون درز نكرده است
معاون فنی فدراسیون سواركاری نیز به خبرنگار ایرنا گفت: اسناد و مدارك اسبداران در فدراسیون كاملا محرمانه است و به هیچ عنوان در اختیار افراد قرار نمی گیرد.
اورنگ كاتبی اظهار داشت: هیچ فردی به اسناد اسبداران دسترسی نیافته است و استناد به دستیابی به این اطلاعات محرمانه كذب است.
وی افزود: پیگیری تخلفات و شایعات در فضای مجازی بر عهده پلیس فضای مجازی و دستگاه قضایی كشور است.
استان خراسان شمالی و مشخصا منطقه مرزی جرگلان آن به عنوان خاستگاه اسب اصیل تركمن شناخته می شود كه در آن یكهزار سر اسب اصیل تركمن نگهداری می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.