یک منبع آگاه اظهار کرد: یک سرباز در پادگانی در بوشهر ۴ هم‌خدمتی خود را به شهادت رساند و یک نفر را نیز به گروگان گرفت.  گفته می‌شود که اجازه ندادن برای رفتن به مرخصی دلیل اقدام این سرباز بوده است.  این منبع آگاه از آزادی گروگان در دیلم خبر داد.

ارسال دیدگاه