آموزش مسائل جنسی

training-issues-marriage-1

آموزش مسائل جنسی

 

 آموزش جنسی، آموزش مسائل مربوط به جنسیت انساني، من جمله رابطه و مسوولیت های احساسی، آناتومی جنسی انساني، فعالیت جنسی، بازتولید جنسی، سن رضایت، سلامت باروری، حقوق توليدمثل ، روابط جنسی سالم، کنترل تولد و رعایت جنسیت است. آموزش جنسی که تمام این جوانب را پوشش ميدهد ، بعنوان اموزش کامل جنسی شناخته ميشود .

راه‌های مشترک براي اموزش جنسی، والدین یا مراقبین، برنامه هاي مدرسه رسمی و کمپین های بهداشت عمومی هستند. بطور سنتی، نوجوانان در بسياري از فرهنگها اطلاعاتی در خصوص مسایل جنسی داده نشدند و صحبت در خصوص این مباحث بعنوان تابو مطرح شد. چنين دستورالعمل، همان طور که داده شد، بطور سنتی به والدین بچه منتهی شد و اکثر این تا پیش از ازدواج فرزند از بین رفت.

 

ولی جنبش ترقی تحصیلی اواخر قرن نوزدهم، به معرفی” بهداشت اجتماعي” در برنامه درسی مکتب آمريکاي شمالي و ظهور اموزش جنسی مبتنی بر مدرسه منجر شد. علیرغم مرحله های نخست تحصیلات جنسی در مدارس، اغلب اطلاعات مربوط به مسائل جنسی در اواسط قرن بیستم بصورت غیر رسمی از دوستان و رسانه ها به دست آمد و بسياري از این اطلاعات کمبود و یا تردید داشتند، دوره پس از بلوغ، زمانیکه کنجکاوي در خصوص مسائل جنسی شدیدتر بود.

 

این کمبود با افزایش بروز بارداری های نوجوانی، به خصوص در کشورهای غربی بعد از دهه ۱۹۶۰ بالا رفت . برنامه هاي اموزش جنسی بعنوان قسمتی از تلاش های هر کشوری براي کاهش چنين بارداری، در اول بر مخالفت شدید والدین و گروه‌های دینی قرار گرفت. شیوع ایدز به حس جدیدی از فوریت اموزش تعلیم و تربیت جنسی پرداخته است.

 

در بسياري از کشورهای آفریقایی، جایی که ایدز در سطح همه گیر قرار دارد، اغلب دانشمندان بعنوان یک استراتژی بهداشت عمومی حیاتی تربیت جنسیتی را نشان می‌دهند . برخی از سازمان های بین المللی مانند برنامه ريزي های والدین، برنامه هاي اموزشی گسترده جنسی دارای فواید جهانی هستند مثل کنترل ریسک بیش از حد جمعیت و پیشرفت دستمزد زنان( همچنين نگاه کنید به حقوق توليدمثل ). استفاده از کمپین های رسانه هاي جمعی گاهی اوقات به سطح بالایی از” اگاهی” همراه با دانش عمیق سطح از انتقال HIV است.

 

برت( Burt) اموزش جنسی را بعنوان مطالعه خصوصیات های این دو موجود تعریف ميکند :یک مرد و زن. چنين خصوصیات هایی جنسیت فرد را تشکیل می‌دهند . جنسیت جنبه مهمی از زندگی یک جاندار انسان است، و تقریبا همه مردم، من جمله کودکان می خواهند در خصوص آن بدانند. اموزش جنسی شامل تمام حدود اموزشی ای ميشود که- چشم پوشی از روش خاصی که استفاده ميشود – میتوانند در مورد جنسیت باشند. وی در ادامه خاطرنشان کرد که اموزش جنسی برای مراقبت، توسعه زایمان، بهبود و گسترش خانواده بر مبنای ایده های اخلاقی پذیرفته شده است.

 

آموزش جنسی , آموزش جنسی عکس , تصاویر آموزش جنسیآموزش مسائل جنسی

 

اطلاعات لازم جنسی مورد نیاز زنان

طرح کلی میل و گرایش زنان به روابط جنسی بر پایه عشق، دوست داشتن و علاقه است بدین ترتیب تحریک احساسات براي زنان گام اول و پایه تحریک جنسی به حساب می آید ، زنان از هر جهت چه کلامی چه رفتاری احتیاج به توجه بسیار دارند و این رویه در روابط جنسی آن ها هم مشهود است، احتمالا گاهی وقتها به دلیل افزایش نیاز جنسی تمایل داشته باشند خيلي زود و پیشرونده با آن ها رفتار شود ولی اغلب مواقع عشق بازی و پیشنوازی به امادگی روحی آن ها کمک می کند و براي آن ها لذتبخش است.

 

پس اگر در اینترنت با مطالبی روبرو میشوید که در آن تحریک جنسی زن جدای از احساسات معرفی شده، این مطلب درست نمیباشد، فراموش نکنید منظور از زن، زنان بازیگر فیلم های پورنو نمیباشد به دلیل آن که رفتارهای آن ها برگرفته از شغل آنهاست نه برگرفته از امیال درونی.

 

اطلاعات  لازم جنسی مورد نیاز مردان

تستسترون در مردان تغييرات و تفاوتهای زيادي در امیال و رفتارشان ایجاد می کند، رفتارهای تهاجمی، میل به مبارزه، میل جنسی زیاد، ریزش موی سر، قدرت طلبی، بدنی عضلانی از نشانه آن است.

 

مردان به نسبت زنان بیش تر به روابط جنسی اهمیت می دهند ولی علامت آن نیست که احساسات براي آن ها مهم نیست، مردان به جزئیات اهمیت کمتری می دهند و عشق بازی را از جزئیات مي‌دانند، هنگامی که در خصوص روابط جنسی با مردان صحبت کنید آن ها در نهایت روابط جنسی با همسر خود را رابطه ای مي‌دانند که به دخول منتهی شود.

 

بیتوته

 

ارسال دیدگاه