حیات وحش، حمله های باورنکردنی عقاب به حیوانات/شکار دیدنی سلطان آسمان