صحنه ای بسیار جالب و دیدنی از شکار خرگوش توسط عقاب های جوان