همه چیز درباره خود ارضایی در زنان

خود ارضایی در زنان

زنان در مقایسه با مردان، خودارضایی را در سنین بالاتری شروع می کنند

 

یکی ديگر از علل مهم خود ارضایی در خانم ها رها شدن خانم در رابطه جنسی پیش از رسيدن به ارگاسم است. یک سیکل جنسی از 4 مرحله تشکیل ميشود و مرد و زن باید از این 4 مرحله عبور کرده و به ارضاء جنسی برسند.

همه چیز در مورد خود ارضایی در زنان
خود ارضایی چیست؟
خود ارضایی عبارت است از تحریک دستگاه تناسلی براي بدست آوردن لذت جنسی. در اغلب موارد هر زمان حرف از  خود ارضایی به میان مي‌ايد تمامی نگاه ها معطوف به مردان ميشود ، ولی خود ارضایی در بین خانم ها هم به فور یافت ميشود ، منتهی خانم ها حتی با دوست های نزديک خود هم کم تر در خصوص این عمل حرف می زنند.

بعضی خانم ها مانند مردان دست کم یک بار خود ارضایی( Masturbation) را در طول زندگی تجربه نموده اند . این که از نظر علمی چه ميزان از خود ارضایی طبيعي و چه ميزان آن غیر طبيعي است، هنوز مشخص نشده است. ميزان شیوع خود ارضایی بین خانمها به صورت دقیق مشخص نیست، و در نقاط گوناگون جهان مختلف است.

براي خود ارضایی مرز سنی خاصی وجود ندارد. خانمها امکان دارد در دهه 80 زندگی هم خود ارضائی داشته باشند. خود ارضائی مدام در خانمهای مجرد دیده نمی شود، زمانی که همسر دردسترس نباشد و یا اظهار خستگی نماید، امکان دارد یک خانم نیازهای جنسی خود را با خود ارضایی برطرف نماید. یکی از علل مهم خود ارضایی در خانمهای متاهل عدم رسيدن به ارضاء جنسی یا ارگاسم در یک رابطه جنسی طبيعي است.

به دو علت بزرگ یک زن امکان دارد در یک رابطه جنسی طبيعي به ارضاء جنسی نرسد:
1- لذت نبردن ار روابط جنسی طبيعي که خود آن علل بسیار زيادي من جمله نداشتن روابط عاطفی خوب با همسر، ازدواجهای الزامی، تحت فشار قرار گرفتن جهت نزدیکی و غیره دارد.

 

2- عدم مهارت و آگاهی کافی همسر از نحوه ارضاء شدن خانمها.

 

یکی از علل مهم خود ارضایی در خانم های متاهل این است که رابطه جنسی در این زوج مختص برطرف کردن نیازهای جنسی مرد میباشد. مرد اصلاً یا نمی داند که یک خانم هم باید به ارضاء جنسی برسد و یا این که چطور یک خانم باید به ارضاء جنسی برسد را نمی داند. اکثریتمردها فکر ميکنند که روابط واژینال مهم ترين قسمت یک رابطه جنسی است در صورتی که آن براي اغلب خانم ها اهمیت چندانی ندارد. اغلب خانمها براي رسيدن به ارگاسم احتیاج به رابطه واژینال ندارند و در واقع برقرار کردن رابطه واژینال با خانم بدون امادگی وی باعث درد شدید و از بین رفتن میل جنسی مي شود.

 

اغلب مردان ظرف دو دقیقه ارتباط واژینال دچار انزال میشوند، در صورتی که خانمها براي رسيدن به ارگاسم احتیاج به 15- 10 دقیقه تحریک جنسی با کیفیت مطلوب دارند، بدین ترتیب درصورتی که یک زوج آگاهی کافی از روش ارضاء جنسی در خانم نداشته باشد، خانم امکان دارد جهت از بین بردن نیازهای جنسی خود، مبادرت به خود ارضایی نماید.

 

یکی ديگر از علل مهم خود ارضایی در خانم ها رها شدن خانم در رابطه جنسی پیش از رسيدن به ارگاسم است. یک سیکل جنسی از 4 مرحله تشکیل ميشود و مرد و زن باید از این 4 مرحله عبور کرده و به ارضاء جنسی برسند. گاها در یک رابطه جنسی هم مرد و هم زن وارد این سیکل جنسی میشوند ولی مرد به علت ارضاء شدن روابط را قطع ميکند در صورتی که خانم هنوز سیکل جنسی را کامل نکرده است، در این موارد امکان دارد خانم با خود ارضایی سیکل جنسی را کامل کرده و به ارگاسم برسد.

برعکس مردان، براي خود ارضایی در خانم ها روش های مختلفی وجود دارند، یکی از این روش ها استفاده از ویبراتور است. استفاده بیش از حد از ویبراتور باعث ميشود که از دستگاه تناسلی رفع حساسیت شده و فرد در یک رابطه جنسی طبيعي نتواند به ارگاسم برسد. علاوه از آن، استفاده بی اندازه از ویبراتور باعث کرختی و کاهش حس دستگاه تناسلی می گردد. باید توجه داشت که تحریکی را که دستگاه ویبراتور ایجاد ميکند اصلاً قابل ایجاد توسط انسان نیست و درصورتی که بعلت تداوم استفاده از آن سیستم عصبی به تحریکات ناشی از ویبراتور عادت کند، ديگر این خانم در زمان رابطه جنسی طبيعي، ارگاسم را تجربه نخواهد کرد.

 

  بیشتر بخوانید: بررسی خود ارضایی از نقطه نظر علمی 

 

خانم هایی که بطور مستمر دارای سابقه خود ارضایی بوده اند، یاد می گیرند که دقیقا چه چیزی براي آن ها خوب و یا بد است و در طول زمان مهارت زيادي در رسيدن به ارگاسم پیدا ميکنند و بدین ترتیب چون شوهر ابداً از دانش همسر خود آگاه نیست و در یک رابطه جنسی طبيعي خانم نمی تواند به توقعات خود برسد، آرام آرام ارتباط جنسی برا خانم به صورت یک تکلیف جهت ارزیابی کردن نیازهای جنسی شوهر در مي‌ايد و در برخی از موارد هم کار به اختلافات شدید میکشد.

 

خود ارضایی, خود ارضایی در زنان,تفاوت خودارضایی در زنان و مردان, علل خود ارضایی در زنان

از دلایل خود ارضائی در زنان متاهل عدم رسیدن آنها به ارگاسم در یک رابطه جنسی است

 

زیرا خانم در روابط طبيعي ارضاء نمی شود، بدین ترتیب برانگیختگی جنسی پیدا نکرده و روابط جنسی براي وی دردناک ميشود و آرام آرام دچار سرد مزاجی شده و از برپا داشتن روابط جنسی پرهیز ميکند . برخی هم چون با روابط جنسی طبيعي ارضاء نمی شوند، دوست ندارند اقدام بکار یکطرفه بکنند.

یک خانم حتماً باید نیازهای خود در یک رابطه جنسی طبيعي را به شوهر خود خاطرنشان و چه بسا وی را اموزش دهد این سبب ميشود که با گذشت زمان دو طرف به نیازهای هم‌دیگر پی برده و مهارت کافی پیدا کنند، بدون این که اختلاف جدّي پیش بیاید.

یکی ديگر از علل مداومت به خود ارضایی در خانم ها این است که در برخی موارد خانم ها برطرف شدن و یا تخفیف برخی از مشکلات خود را به عمل خود ارضایی نسبت می‌دهند، به عنوان مثال ميگويند که خود ارضایی سردرد میگرنی آن ها را تسکین یا کاهش ميدهد.

زیرا خود ارضایی باعث ارگاسم شدید ميشود ، در صورت استمرار آن، ارگاسم ناشی از رابطه جنسی امکان دارد نیازهای یک خانم را ارزیابی نکند، و وی در طی این که روابط جنسی طبيعي با شوهر خود دارد، براي تجربه ارگاسم شدید مبادرت به خود ارضایی بکند.

نه تنها در جامعه ما بلکه در اغلب جوامع ديگر هم زوایای خود ارضایی در خانم ها بخوبی اشکار نیست. خانم هایی که خود ارضاییميکنند ، با استفاده از رسانه های زرد و در رأس آن اینترنت مبادرت به تهیه وسیله ها گوناگون جهت خود ارضایی ميکنند تا این که مناسبترین را براي خود پیدا ميکنند ، بی خبر از این که درصورتی که ابزار خاصی در آغاز باعث ارگاسم با کیفیت خوب ميشود ، ولی بعلت مصنوعي بودن این ارگاسم و عادت کردن سیستم عصبی، آن ها ناگزیر هستند که شیوه خود ارضایی را تغيير دهند.

گاها خانمی که وارد این سیکل (خودارضائی) ميشود ، نمی تواند از آن رهائی پیدا کند، به عنوان مثال درصورتی که پیشتر یک بار خود ارضایی ( Masturbation) در روز با یک روش به ویژه نیازهای وی را برطرف میکرد، اینک بعلت عادت کردن سیستم عصبی به اجبار باید براي به دست اوردن همان ميزان رضایت جنسی تعداد موارد خود ارضایی را زیاد کند، و امکان دارد این روند افزایش تعداد موارد خود ارضایی رفته رفته به رقم خطرناکی برسد که به آن اعتیاد به خود ارضایی گفته ميشود.

اختلاف خود ارضایی در زنان و مردان
√ خانم ها در مقایسه با مردان، خود ارضایی را در سنین بالاتری آغاز ميکنند .

√ زنان برعکس مردان در بسياري از موارد الزامی براي انجام خود ارضایی ندارند، در صورتیکه در بیش تر مردانی که خود ارضایی ميکنند یک احتیاج درونی آن ها را وادار به خود ارضایی ميکند .

√ هنگامی که یک خانم یاد گرفت که چطور خود ارضایی بکند، معمولاً این عمل را کم تر از مردان انجام ميدهد .

√ خانم ها کم تر از مردان بطور مرتب مبادرت به خود ارضایی ميکنند ، به عنوان مثال امکان دارد یک خانم بدون مشکل شش ماه خود ارضایی را ترک کند، در صورتی که آن بندرت در مردان اتفاق می افتد.

√ بر خلاف مردان روشهای خود ارضایی ( Masturbation) در خانم ها بسیار زیاد است طوری که یک خانم موقع انجام کار خانه و یا تماشای تلوزیون و یا حتی در زمان رانندگی هم میتواند خود ارضایی کند.

√ یکی از دلایلی که خانمها در سنین بالاتر و کم تر از مردان مبادرت به خود ارضایی ميکنند این است که عضو جنسی مرد کاملاً مشخص و بیرون از بدن وی است و مرد به آسانی در سنین پایین به حساسیت عضو جنسی خود پی می برد، در صورتی که اعضاء جنسی منجر به ارگاسم در خانمها زیاد و اکثرا مخفی هستند و تشخیص آن ها تا مدتها براي یک خانم مشکل است. به عنوان مثال پیداکردن محل کلیتوریس و حساسیت آن براي بسياري
از خانم ها ساده نیست.

 

خود ارضایی در مردان, خود ارضایی در زنان, علل خود ارضایی در زنان خانمها کمتر از مردان بطور منظم اقدام به خودارضایی می کنند

 

علل خانم ها براي خودارضائی
برعکس مردان که هدف از خود ارضایی( Masturbation) در آن ها ارضاء جنسی است، دلیل های زنان براي خود ارضایی زیاد و برخی از آن ها به شرح زیر ميباشند ، یعنی درصورتی که از یک خانم سوال شود که به چه دلیل اقدام به خود ارضاییميکند امکان دارد یکی از پاسخ های زیر را بدهد:
– تسکین احساس نا خوش آیند در واژن، زیرا حین ارگاسم واژن منقبض شده و ترشحات خود را بیرون می ریزد.

– حفظ قدرت باروری

– تجربه احساس خوش آیند، یکی از علل اعتیاد به مواد مخدر رها شدن هورمون دوپامین با استفاده مواد مخدر است، حین ارگاسم هم قدری ماده دوپامین ترشح ميشود .

– دیدن فیلم های پورنوگرافی منجر به استمنا ميشود .

– بدنبال رؤیا و یا فانتزی جنسی

– تعداد قابل ملاحظه از خانم هایی که خودارضایی ميکنند هیچگونه لذت جنسی از آن نمی برند، بلکه معتقد هستند که استمنا باعث بهبود استرس و خلق آن ها ميشود .

– با استمنا خطر بارداری و یا مبتلا به بیماریهای آمیزشی وجود ندارد.

– تعدای از خانم ها مدعی هستند که خود ارضایی باعث تسکین دردهای زمان پریود در آن ها ميشود .

– برخی از خانم ها معتقد هستند ارضاء جنسی در یک رابطه جنسی طبيعي دارای نیازمندی ها زیاد و طولانی است و آن ها حوصله آن را ندارند و ترجیح می‌دهندخود ارضایی کنند.

– کنجکاوي جهت کشف نقاط پنهان بدن

به عنوان نکته پاياني بسياري از خانم هایی که مبادرت به خود ارضایی ميکنند از عمل خود شرمسار هستند و دوست دارند که آن را ترک کنند. درصورتی که علت خود ارضایی میل جنسی زیاد باشد، امروزه داروهای موثری وجود دارند که بدون اسیب زدن به قدرت باروری و زنانگی، میل جنسی را به اندازه زيادي تعدیل و آن را قابل کنترل ميکنند ، طوری که با مصرف این داروها ديگر میل جنسی براي خانم آزاردهنده نخواهد بود.

 

ارسال دیدگاه