طول آلت تناسلی مناسب برای حاملگی و باردار کردن همسر

طول آلت تناسلی مناسب برای حاملگی

طول آلت تناسلی بر حاملگی و باردار کردن همسر تاثیر دارد یا خیر ؟ و اینکه اندازه دخول برای حاملگی و میزان دخول برای بارداری و همچنین چه آمیزشی باعث حاملگی می شود

ارسال دیدگاه