آلت تناسلی کلفت و محکم مردانه با این روشهای طبیعی و تضمینی

آلت تناسلی کلفت (1)

آلت تناسلی کلفت و محکم مردانه با این روشهای طبیعی و تضمینی

 چگونه آلت تناسلی کلفت و محکمی داشته باشید

آلت تناسلی کلفت و محکم در رابطه جنسی بسیار موثر می باشد زنان دوست دارند مردان آلت تناسلی کلفتی داشته باشند برخی از مردان آلت تناسلی کلفتی ندارند و همسرشان از نزدیکی یا او لذت خاصی نمی برد به همین دلیل اینگونه مردان بسیار افسرده می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونه آلت تناسلی کلفت و محکمی داشته باشید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

قبل از هرچیزی لطفا تبلیغات کذب و دروغین ماهواره ای را درباره روشهای سریع و البته خطرناک بزرگ کننده و کلفت کننده آلت مردانه فراموش کنید .

معمولا آن قرص ها و داروهایی که آنها میفروشند یک تاثیر چند ساعته دارد و چندین آسیب طولانی مدت و ناگوار .

بهــترین راه های داشتن آلــت تناسـلــی بزرگ و سفــت

بخ گزارش مجله خبری دانستن : آقایان اگـــر می‌ـــخواهـــیـــد آلت تناسـلی بزرگ و سفتـــی داشتــه باشید و هم اکـــنون از سایز آلـت تنــاسلــی خود راضـــی نیــسـتــیـــد مطــلب امروز ما را مطالـعه کنــیـــد.

آلـــت تناسلـــی قسمــتی ازبـــدن اسـت که آقایــان طبق معمول حسـاسیت بیــشـتــری برای محافــظت ازآن به خرج میدهـــنــد.اگر آلــت تنــاســـلی کوچکــی داریـد و دل‌ـتان میــخواد آلتـتــان بزرگ شود.

ایـن عضو ازبــدن نیـــاز به مراقبــت های مخـصوصاً دارد. همه ی ما از اهمیت استفــاده از کانــدوم در بعضـی موقعـــیـــت های ناب آگاهـــیـم, امــا مراقــبت صحــیــح ازآن الـــزاماً بهـــمــین جا ختـــم نمیــشود.

اصلــاح

برای خیلــی از مردهـــا, اصـلاح و نظافــت آت تناســـلـــی یک بخــش ساده از برنامــه مراقــبـــتـــشـــان است درحــالـــیکـــه برای خیـــلی های دیگر, ایـن کار چیــزی جز اذیت و اذیت موقت نیست.

اصــلـــاح آلــت تنـاسلــی و زدن مو های آن فوایدی دارد, اما در عیــن حال این اصـــلـاح کردن ها و واکس زدن ها معـایبی هم دارد که همـــان هنگــام خودرا نشـان نمیـدهـــد

فوایـد:

ارتقـــاء نظـافت/کاهـش رطوبت
تحریک کننده بودن از نظـــر جنســـی
بالـــا بردن حسـاسـیــت حیـــن عمل زناشویی
تسـهـــیـــل معـاینـه پوست
بزرگ‌ـــتـر جلوه دادن آلت تناسلی

معـایب:

کسل کنـــنده
میـــتواند منجـر به ایـجـاد جراحت شود
میتواند منـجر به پیـدایـش عفونت جدیـــد یا پخـش عفونت های قبلـــی شود.

برای خیـــلی از خانـمــهـــا, آلــت تنـــاسلــی مردانـه اصــلــاح شده بسیـــار تحریــک کننده اسـت. امــا در عیــن حال بایـد بدانـید که اصلاح کردن میــ‌تواند منجر به ایـــجاد جراحت یا الــتـهــاب فولیـکول های مو های آلت تنـــاســلــی شده و عفونت های ویروسی مانــنــد:

تبخــال تناســلی یا «molluscum contagiosum » نوعی بیـماری پوستی که در آن برآمـــدگی های مدوری روی پوست ایــجاد می شود که محـتوی ماده نیمــه مایـــع یا خمیری هســتـنــد» را پخش میـــکـنـنــد.

حتی ایجاد عفونت های باکتـــریـــایــی مانند اسـتـافیلوکوک مقاوم دربـرابر متیــسـیـلین نیز با استــفـاده از تیـغ های اصـــلـاح مرتـــبط شنــاختـــه شده اســـت.

همـه ی ایــن ها با مراقـــبــت صحـــیـــح از آلت تنـاســـلی تناقـــض دارد.اگـــر ترجــیح میـــدهــیـد که آلـت تنـــاسـلیـتـان را اصلــاح نکـــنـــیـــد و فقط با قیچی یا خودرو ریــش تراش مو های آن را کوتاه کنـــیـــد, مطــمئن تر اســت.

امــا اگــر ترجیــح می‌ـــدهـید که مو های آن را اصـــلـــاح کنـیـد, بهـتـر اســت از چه وسیـــلـــه ای استفاده کنـــیـد؟

اســتـفـاده از یک تیغ ریش تراشـی ساده با کرم یا صابون اصلاح و بعـــد ازآن اســـتفـــاده از لوسیون افــتـرشـــیو مرطوب کنــنـده یا آب نمـک گرم برتــرین است.

از ریـــش تراش های برقـی و مواد شیمیایـی برای برداشتـــن موها به هیـــچ وجه اســتفاده نکـنید. و آخـر این که, شایـــد دوست داشـــتــه باشید که بعد از اصلـــاح آن را واکــس هم بزنــید. اشــکالــی ندارد فقــط یادتان باشـد که ایـن کار هم گران اســـت وهم دردنـاک.

آلت تناسلی کلفت و محکم مردانه

شــستـــشو

آلــت تنـــاسلی, عضو بسیـــار حسـاسی است, و طی همـــه ی مراحــل مراقبتـی باید ایــن مضـمون را خوب به خاطـر داشــته باشید.

بنـا به دلـــایــلی عجیب, خیـلـی از مردهـا فکـــر میـکنـنــد که برای تمـــیـــز کردن آلـــت تنـاســـلی خود باید آن را حســـابــی با آب و صابون بسابــنـد تا تمـیــز شود.

اما بهتــر اســت بدانید که شستشو ساده با آب گرم و در صورت لزوم یک صابون ملایم برای این منــظور کافی است.

مردانــی که ختــنـــه نکـــرده انـــد بایــد پوست ختنـــه گاه را عقـب برده و سر آت تنـاسلــی را فقـــط با آب گرم, بدون صابون, شستشو دهـند. حتـما پس از شسـتــشو این محـل را خوب خشک کنـــیـــد.

هم شســت و شوی زیاد و هم شست و شوی کم سبـب بروز بالــانیـت «الــتـهاب سر آلـــت تناســلـی» می شود. اگر احـــسـاس ناراحـــتی دراین قسمـــت کردید, از مصـرف صابون های عطردار یا ژل ها و مایـع های شســت و شوی بدن خودداری کنیــد و بجای آن از آب نمــک اســتـــفاده کنیـد.

پوشیدن لباس جدیـد یا پودر لباسـشویی جدیـــد هم ممـــکــن است سبـب بروز ناراحـتی شود. اگـــر ایـــن ناراحتــی ادامه پیــدا کرد, حتـمـــا به دکــتر مراجـعـــه کنید.

معـــاینه خود

مردهـا, مخصوصاً وقتـی از نظـر جنسی فعال باشنـد, باید به طور منــظــم آلــت تنـــاســلی خودرا معایـــنه کنـــند تا وجود سرطان بیضـــه یا عفونت هایی که از طریــق رابــطـه جنسی منـتــقل می شود را تشـخــیص دهنـــد.

امــا چنـد وقت یک بار باید این کار صورت گیـرد؟ هیـــچ قانون خاصـی برای آن وجود ندارد, اما یک‌ـبــار در ماه بنــظر کافــی میرسـد.

برای معایـنــه آلـت تنــاسـلی برای بررسی سرطــان بیضـه, توصیه های زیـــر را درنظـر داشــتــه باشیـد:

یک‌ـبــار در ماه, پس از حمام

هردو بیــضه را تک تک بررسـی کنــید.

با هردو دســـت, بیـــضـه را بین شصـــت ها و انـــگـــشــتانــتان گرفـــته و آرام آن را بغـلـتـانــیــد.وجود هر گونه غده سفـت یا برآمــدگی را بررسی کنید و آن را از نظـر تغیـــیر اندازه, شکل یا همسانــی بررسی کنــیـد.

اپیدیـدیـــم «قسمتـــی از مجـرای منوی که در پشـت بیضه قرار دارد و به وسیـلــه مجـــاری باریکی به آن مربوط اســت» یا رگ های خونی و طنــاب اســپــرمـاتـــیک رابا غده سرطانـی اشتبــاه نگــیـــریـد.

معـاینه آلت تنـاسـلی نه تنـــهــا به تشـخـیـص غدد سرطــانـی کمک میــکنـد بلـکه راه خوبی برای تشـخـــیــص عفونت ها و بیـــمـــاری هایـــی اسـت که از طریـق جنـســـی منـــتــقل میشوند.

چراغ قرمـــزها

چراغ قرمزهـــای زیـادی برای بیمـــاری هایی که از نظـــر جنـــسـی منـتـــقـل میـشوند وجوددارد. از ایـنرو, در معــایـنات خود خوب دقــت کنید و بدانیــد که بعـــضــی از این بیـماری ها, ماننــد کلــامیدیه, میــ‌ــتوانـــند هیچ نشــانــه و علامتــی نداشته باشنــد.

در چنیـــن مواردی, باید با شریک جنسـی خود, رک و واضــح گفــت‌وگو کنـــید. اگـــر وی به چنـین بیــمــاری هایی مبتـــلا شود, ممــکـن است شمـا بدون ایـن که بدانیــد این بیــمــاری رابه او منـــتقـل کرده باشیــد.

آلت تناسلی کلفت

در زیر به بعضی از علائم و نشانه های این نوع بیماری ها اشاره می‌کنیم:

خارج شدن ترشحاتی از آلت تناسلی: این ترشح میتواند غلیظ و زردرنگ یا رقیق و خیلی روشن باشد.

تغییر بو یا رنگ مایع منی
وجود خون در مایع منی یا ادرار «رنگ تیره»
احساس درد هنگام ادرار یا انزال
احساس درد در ناحیه لگن

زخم های سفلیسی «زخم های قرمز رنگ بدون درد» بر روی ناحیه دستگاه تناسلی, مقعد, زبان.

برآمدگی هایی رنگ گوشت یا قرمز رنگ, جوش یا زخم روی آلت تناسلی که ممکن است خارش داشته باشد یا نداشته باشد.

ایجاد زگیل یا برآمدگی های نظیر به رنگ گوشت روی ناحیه تناسلی.

علاوه بر این, بسیار از بیماری هایی که از طریق رابطه جنسی منتقل میشوند, به مخصوصاً عفونت های ویروسی مانند HIV یا تبخال, علائمی شبه علائم آنفولانزا دارند که می‌توانند جزء علائم اولیه این بیماری های به حساب آیند.

اگر در هفته های بعد از یک رابطه جنسی که در آن مراقبت های لازم را درنظر نگرفته بوده اید, متوجه گلودرد, تورم غدد, تب یا درد بدن شدید, بهتر است برای خاطرجمعی تحت آزمایش قرار گیرید.

و آخر این که, اگر چیزی غیرعادی مشاهده کردید, نترسید. جوش های مروارید شکل دور دیواره سر آت جای نگرانی ندارد. بهمین ترتیب, جوش یا ناراحتی های ایجاد شده بخاطر اصلاح کاملاً طبیعی هستند.

اگر خاطرجمعی ندارید, برترین کار این است که قبل از هر چیز به دکتر مراجعه کنید

چگونه آلت تناسلی کلفت و محکمی داشته باشید

تا مشــاهـده نمــایـــید که چه چیز نرمال اســت و چه چیز غیــرطـبــیعـی اســت. صبر کردن بدتـــرین کاری اسـت که می توانـیـد انـجام دهید. یادتان باشـد:

همه ی مردها آلــت تناسـلـی دارند. پس اگـــر به چیـزی شک کردیـــد حتمـا به دکتــر مراجعـه کنـــیـد.

روشهای طبـیــعـــی بزرگ کردن آلـــت تناسلــی
بارها دوستان عزیـزم از من پرسـیدنـــد که چکـــار کنیم که آلـــت سفت و بزرگی داشتـه باشیم یا این که کلـــا از کوچک بودن آلـت خود رنج می برنـد.

بایــد عرض کرد که در مورد طول آلــت تنــاسلــی در مطالب قبــلی صحبـــت شده ولی لازم دانـستم که مطالبـــی چند در مورد اعمالی که در بزرگ شدن آلــت تنـــاسلـــی مردان اثــر دارد را بازگو کنم.

و حالا کارهـــایـی که باید انجام داد عبـارتــند از :

ورزش

برای دسـتیابـــی به یک نعوظ خوب, جریان خون آلت شما بایـــد منــاسب باشـد. با برقراری یک جریــان خون مناسب, شما میـتوانید نعوظ خوبی داشتـــه باشــیـــد.

با انــجام ورزش منظـــم, شمــامـــی‌توانیــد جریـان خون را به طور چشـــمـگـــیـــری التـــیـــام ببخـــشـید. در نتـــیــجــه بهـنـگـــام آمیـزش آلـت شما سفتـ‌ـتــر خواهد شد…

تغـــذیـــه منـــاسـب

تا میتوانید از سبزیجـات تازه, میوه و ماهــی استفـــاده کرده, مصـــرف چربیـــهــا رابــه حداقـــل برسـانـیــد.

اســتفـــاده از ویتامــینها و مکمــل

بعضــی مواد مانـنــد ویتـامــیــن ب۱۲جینســیـــنـگ میـتوانیــد انرژی و توان جنــســی شما را بیـشـتر کننـــد. این افزایــش انــرژی, اعتـــمـــاد به نفـــس شمـــا را بالـــا برده سبــب تقویت آلت شما می شود.بیاد داشتـــه باشیـد که مهمـ‌ـتــرین مضـمون برای آمــیـزش پیروز داشتـــن اعتــمــاد به نفــس است.

اجــتناب از مصرف الکـل , سیگـــار و داروها

بی شک بیــشتر داروها برای بدن زیان آور هستنـــد. هر چه زودتــر دخـــانــیات را قطــع کنـیـد. افرادی سیـــگـــاری نسبت به غیــر سیگـاریهـا نعوظ ضعیـفتری دارنـــد. سیگـار با ایـــجاد انقبـاض عروقی سبب تضــعـــیف آلت تناسلـی مردان می شود. در مورد مصـرف داروها حتمـــا با دکــتــر خود مشورت کنـــید. .

کشالـــه ران خودرا مرتب ماساژ دهـــیـــد

ماســاژ نیز مشـابه ورزش در برقـراری خون منـــاسب, نقــش دارد. روزانـــه با ماساژ آلت و ناحــیـه اطـــراف آن جریـــان خون آن را الـــتـــیـــام بخشـنـده و توان جنـســـی و آلت خودرا تقویت نمـایید.

بعـضی از دوستـان از شبکه آموزش ایــرانیــان سوال کردند که دستگاههای کششی آیـــا تاثیـــری در بزرگ شدن آلـــت دارد؟

در جواب بایـــد گفت نظر شخصــی بنده ایــنـــه که این دســتــگـاههـــا باعث بزرگ شدن آلـــت در فاصــله زمانــی شش ماه تا دو سال خواهد شد امــا بایــد دقـت داشـــتــه باشـــیــد اکــثر کســـانـــی که از ایـــن وسایــل مخــصوصا اکـستندر ها اسـتفاده کرده اند از سفــت نبودن آلــتشـــان همانــ‌ گونه گلـه دارند.

حالا فرض کنیـد که آلــت بزرگـــی داریـــد و شل است و یا آلـت کوچکـی داریـــد اما سفـت اســت. شمـــا کدام را میـپسـندید ؟

خط آخر…

چه دوست داشتـــه باشـیـد و چه نداشـتـــه باشـید, تا آخر عمر آلــت تناســـلیــتان همـراه شمــاســـت. ایـــن عضو که منـبـــع لذت و ساخـت ماننــد در شمـــاســـت, نیـــاز به مراقـبت های جدی دارد. پس به درستــی ازآن مراقـبـــت کنید و مطــمئن باشیـد ایـــن فقـــط شمـــا نیســتیـــد که ازآن نفـــع میـــبریـد همسـرتـــان هم به همـــان اندازه از شمـــا قدردان خواهـد بود.

چگونه آلت تناسلی کلفت و محکمی داشته باشید

ارسال دیدگاه